TITANIUM ENDOMEDULLARY TIRAY HUMERUS NAIL

Upper Limb | Humerus
TITANIUM - 7.0MM
REF.
LENGTH (mm)

2453-190

190

2453-205

205

2453-220

220

2453-230

230

2453-240

240

2453-250

250

2453-260

260

2453-270

270

2453-280

280

TITANIUM - 8.0MM
REF.
LENGTH (mm)

2454-190

190

2454-205

205

2454-220

220

2454-230

230

2454-240

240

2454-250

250

2454-260

260

2454-270

270

2454-280

280

TITANIUM - 9.0MM
REF.
LENGTH (mm)

2455-190

190

2455-220

220

2455-240

240

2455-260

260

2455-280

280

Authorized by the ANMAT PM 2022-22
SEE DATASHEET
SEE DATASHEET

SURGICAL TECHNIQUES

Endomedullary TIRAY humerus nail