SEPARADOR INTERVERTEBRAL PARA COLUMNA LUMBAR – PEEK

Columna y Cráneo
SEPARADOR INTERVERTEBRAL PARA COLUMNA LUMBAR - PEEK
SEPARADOR INTERVERTEBRAL PARA COLUMNA LUMBAR - PEEK
CÓDIGO
MEDIDA (mm)

1000-000

7 – 8

1001-000

8 – 9

1002-000

7

1003-000

8

1004-000

9

1005-000

10

1006-000

11

1007-000

12

Autorizado por la ANMAT PM 2022-26
DÓSIS RECOMENDADA DE RELLENO ÓSEO
DÓSIS RECOMENDADA DE RELLENO ÓSEO